Foredrag/formidling

Jeg har stor erfaring med formidling fra min tid både indenfor og udenfor forsvaret. Jeg tilbyder aktuelle foredrag, oplæg, undervisning, formidling, deltagelse i paneldebatter og lign.

Læs mere om mine foredrag på www.forsvarsforedrag.dk eller kontakt mig på telefon 20 47 99 49.

Se også eksempler nedenfor:

Foredrag for Stevns Erhvervsråd, 1. feb.. 2023 på Tinghuset, St. Heddinge.

Tilbagemelding på foredrag 16. marts. 2023 i Køge Arbejdsgivernetværk:

”Hans Peter Michaelsen leverede et stærkt og levende Ukraine foredrag omkring årsdagen for Ruslands angreb i Køge Arbejdsgiver Netværk 16. marts 2023. Hans Peter var velforberedt, og tog os tilbage i historien. Han bragte os ind i Putins mindset – Drømmen om at skabe et nyt Sovjetunionen.

Vi kan varmt anbefale andre at bruge Hans Peter til foredrag, analyser eller lignende, da han er en god formidler og detaljeret giver et sagligt og spændende indblik i og omkring krigen.” 

Online foredrag for Ingeniørforeningen d. 12. dec. 2022

Jeg har adskillige gange i 2022 og her i starten af 2023 afholdt et foredrag med titlen “Ukrainekrigen, NATO og Danmarks sikkerhed”. Her giver jeg et overblik over Ukrainekrigens forløb, NATO reaktioner samt betydningen for Danmarks sikkerhed.

Foredraget har været gennemført hos en række foreninger, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Foredragets indhold tilpasses publikums forudsætninger og ønsker efter aftale med arrangørerne.

Her er et par tilkendegivelser fra publikum: “Fremragende oplægsholder godt modereret”. “Særdeles oplysende foredrag af en meget vidende foredragsholder”. “Spændende emne, super god præsentation og gode svar på spørgsmål”. “Foredragsholder brugte et forståeligt sprog. Der blev givet et godt overblik over situationen i Ukraine”. “Veldisponeret og tydelig tale. Satte krigen i Ukraine i god historisk og international sammenhæng. Foredragsholderen havde god og allround viden om emnet.”

Foredrag om D-dag for udskolingen på Humlebæk Skole, marts 2024.
Undervisning på Center for Militære Studiers sommerskole i dansk forsvarspolitik og strategiske studier på Københavns Universitet, 10. aug. 2022.

Aktuelle foredrag:

Krigen i Ukraine, NATO og Danmarks sikkerhed: Baggrunden for Ruslands angreb, krigens udvikling og status lige nu. Hvordan har NATO reageret og hvad betyder det for Danmarks sikkerhed?

Rigsfællesskabet og Arktis: Hvordan er den sikkerhedspolitiske situation i Arktis og hvilke sikkerhedsudfordringer står Rigsfællesskabet (Danmark, Færøerne og Grønlands) overfor? (Jeg har boet og arbejdet to år på Færøerne og rejst på Grønland med Forsvarsakademiet (bl.a. på Thule Air base).

De to rigsdele Grønland og Færøerne er vidt forskellige i både størrelse og i sikkerhedspolitisk sammenhæng.
  • Truslerne mod Danmark – hvad gør vi som småstat? Verden omkring Danmark er præget af usikkerhed, konflikter og uro. Hvilken betydning har dette for os og hvad kan Danmark gøre som småstat? Kan/bør vi bidrage mere til international sikkerhed ude i verden eller skal vi koncentrere os om forsvaret af Kongeriget Danmark som også omfatter Færøerne og Grønland?  Kan vi være sikker på at USA vil hjælpe os – og hvordan med NATO?
Danmarks sikkerhedspolitiske balancer.
  • Afghanistan. Hvorfor gik det galt? Hvorfor fejlede USA, Vesten og Danmarks indsats i Afghanistan, som sluttede med den dramatiske tilbagetrækning i august 2021? Foredraget giver et overblik over den militære indsats i Afghanistan fra 2001 til 2021 og inddrager mine egne erfaringer fra udsendelsen som militær rådgiver for den afghanske hær i 2017.
Simi Jans og Hans Peter
Debat på Københavns Universitet 2018 med Simi Jan (TV 2) om fredsmuligheder i Afghanistan
Paneldebat om Afghanistan
Paneldebat om situationen i Afghanistan på Københavns Universitet i 2018 sammen med Simi Jan (TV2), Davis Vestenskov (Forsvarsakademiet) og Jacob Svendsen (Politiken).
  • Stabilisering og kapacitetsopbygning – hvad er det? Én af de politisk prioriterede opgaver for dansk forsvar er at bidrage til stabilisering og kapacitetsopbygning af svage stater. Hvad gemmer sig bag disse begreber, hvordan gennemføres sådanne indsatser og hvilke erfaringer er der gjort?

F-35 – Danmarks nye kampfly. Danmark modtager de første nye F-35 kampfly på Skrydstrup i efteråret 2023. Hvad kan flyet og hvad skal vi anvende det til? Hvorledes adskiller flyet sig fra F-16? Hvordan går det med F-35 indfasning i Danmark og vore nabolande?

Norsk F-35 fotograferet ved Skrydstrup, maj 2019.
Interview til TV-Avisen om F-35 kampflyet og sikkerhedskravene omkring Skrydstrup.
  • Fra Kold Krig til kold fred: Danmarks forsvarspolitik og forsvarets opgaver fra 1980 til 2023. Et historisk tilbageblik til Danmark under den kolde krig krydret med egen oplevelser frem til nutidens mangeartede trusler.
Nike Hercules missil på Koldkrigsmuseum Stevnsfort.
Deltagelse i paneldebat d. 15. dec. 2022
Moderator i debat om værnepligt på Folkemødet -22. Sammen med Jens Wenzel Kristoffersen (CMS), Peter Juel Jensen (MF, V), Mogens Jensen (MF, S) og Frederikke (formand for de værnepligtiges landsråd).
Deltagelse i Folk & Sikkerheds paneldebat på Folkemødet 2019 sammen med Peter Viggo Jacobsen (Forsvarsakademiet), Bjarne Laustsen (Socialdemokratiet) og Jesper Korsgaard Hansen (Centralforeningen for Stampersonel).