Formidling

Jeg tilbyder forskellig former for formidling, foredrag, oplæg, undervisning, deltagelse i paneldebatter o.lign.:

Undervisning på Center for Militære Studiers sommerskole i dansk forsvarspolitik og strategiske studier på Københavns Universitet, 10. aug. 2022.

Moderator i debat om værnepligt på Folkemødet -22. Sammen med Jens Wenzel Kristoffersen (CMS), Peter Juel Jensen (MF, V), Mogens Jensen (MF, S) og Frederikke (formand for de værnepligtiges landsråd).

Rigsfællesskabet og Arktis: Hvordan er den sikkerhedspolitiske situation i Arktis og hvilke sikkerhedsudfordringer står Rigsfællesskabet (Danmark, Færøerne og Grønlands) overfor?

De to rigsdele Grønland og Færøerne er vidt forskellige i både størrelse og i sikkerhedspolitisk sammenhæng.
  • Truslerne mod Danmark – hvad gør vi som småstat? Verden omkring Danmark er præget af usikkerhed, konflikter og uro. Hvilken betydning har dette for os og hvad kan Danmark gøre som småstat? Kan/bør vi bidrage mere til international sikkerhed ude i verden eller skal vi koncentrere os om forsvaret af Kongeriget Danmark som også omfatter Færøerne og Grønland?  Kan vi være sikker på at USA vil hjælpe os – og hvordan med NATO?
Danmarks sikkerhedspolitiske balancer.
  • Afghanistan. Er freden på vej? Danmarks indsats i Afghanistan efter Helmand. Hvordan støtter og opbygger USA, NATO og Danmark den afghanske hær, nytter indsatsen og hvad er perspektiverne?
Paneldebat om Afghanistan
Paneldebat om situationen i Afghanistan på Københavns Universitet i 2018 sammen med Simi Jan (TV2), Davis Vestenskov (Forsvarsakademiet) og Jacob Svendsen (Politiken).
Folk & Sikkerheds paneldebat på Folkemødet 2019 sammen med Peter Viggo Jacobsen (Forsvarsakademiet), Bjarne Laustsen (Socialdemokratiet) og Jesper Korsgaard Hansen (Centralforeningen for Stampersonel).
  • Stabilisering og kapacitetsopbygning – hvad er det? Én af de politisk prioriterede opgaver for dansk forsvar er at bidrage til stabilisering og kapacitetsopbygning. Hvad gemmer sig bag disse begreber, hvordan gennemføres sådanne indsatser og hvilke erfaringer er der gjort?
Simi Jans og Hans Peter
Debat om fredsmuligheder i Afghanistan med Simi Jan (TV 2)
  • F-35 – Danmarks nye kampfly. Hvad kan flyet og hvad skal vi anvende det til? Hvordan går det med F-35 indfasning i vore nabolande?
Interview til TV-Avisen om F-35 kampflyet og sikkerhedskravene omkring Skrydstrup.
  • Nyt materiel til forsvaret. Hvordan anskaffes og implementeres forsvarsmateriel. Skal Danmark anskaffe færdige produkter som er udviklet til andre landes forsvar eller kan Danmark selv udvikle militære systemer?
Norsk F-35 fotograferet ved Skrydstrup, maj 2019.
  • Fra Kold Krig til kold fred: Danmarks forsvarspolitik og forsvarets opgaver fra 1980 til 2020. Et historisk tilbageblik til Danmark under den kolde krig krydret med egen oplevelser frem til nutidens mangeartede trusler.
Nike Hercules missil på Koldkrigsmuseum Stevnsfort.