Militære erfaringer

Jeg har i alt 41 års erfaring i forsvaret, fra 1. november 1978 til 31. december 2019. Jeg har været værnepligtig, konstabel, sergent. Blev udnævnt som officer (premierløjtnant) 1. juni 1989. Udnævnt til major (M331) 30. juni 1999.

Rådgivnningsmøde med Afghansk oberst i Kabul, aug. 2017
Rådgivningsmøde hos en oberst i den afghanske hærs trænings- og uddannelseskommando, Kabul, Afghanistan, aug. 2017
  • Rådgiver (Senior Logistic Advisor) for den afghanske hær i Army Institutional Advisory Team (AIAT), Kabul 2017.
  • Militæranalytiker på Center for Militære Studier, 2016-19.
Farvel og tak for hjælpen fra nogle af de afghanske officerer jeg rådgav i Afghanistan. August 2017
  • Fg. formand for NATO arbejdsgruppe Joint Capability Group Command & Control (JCGC2), 2015-16.
  • Anskaffelse og drift af kommando- og kontrolsystemer til luftoperationer og farvandsovervågning. Desuden deltagelse i arbejdsgruppen omkring kommando- kontrol og kommunikation som del af forsvarets fremtidig opgaveløsning i Arktis (AG/FOA). Sektionschef for Kommando- og Kontrolsystemer (C2) i Forsvarets Materieltjeneste 2012-16.
  • Undervisning (kursusplanlægning og lærer) på Stabskursus (STK-II). Kursusleder på Forsvarets Informatikvirksomhed (FIV) samt militær teknologiledelse. Forsvarsakademiet (FAK-COS og FAK-IMO) 2007-12.
  • Udvikling/drift af militære informatiksystemer samt udarbejdelse af it-strategi. Studie af netværksbaserede operationer incl. deltagelse i NATO arbejdsgruppe samt kurser på Forsvarshögskolan, Stockholm samt Führungsakademie, Hamburg. Forsvarskommandoens informatikstab (FKO-IS2 og FKO-UVT1) 2004-7.
  • Udvikling af Flyvevåbnets kontrol- og varslingssystem samt jordbaseret luftforsvar. Sektionschef for Projekt- og Udviklingssektionen (KLG-PLU) i Kontrol- og Luftforsvarsgruppen, Skalstrup 2001-4.
  • Planlægning og gennemførelse af luftforsvarsoperationer med jagerfly og jordbaseret luftforsvar: Kontrol- og varslingstjeneste fra 1986 – 2001 (Fighter Allocator (FA), SAM Allocator (SA), Master Controller (MC) samt sagsbehandler og sektionschef ved Kontrol- og Varslingsgruppen (KVG) stab afsluttende med tjeneste som chef for Eskadrille 500 (CRC Vedbæk) 1999-2001).
  • Planlægning og gennemførelse af offensive og defensive luftoperationer – tjeneste som operationsassistent i operationscentret (Wing-Ops) på Flyvestation Skrydstrup under den kolde krig fra 1979 til 1986.
Bagsædetur i F-16, August 1992