Militære erfaringer

Rådgivnningsmøde med Afghansk oberst i Kabul, aug. 2017
Rådgivningsmøde hos en oberst i den afghanske hærs trænings- og uddannelseskommando, Kabul, Afghanistan, aug. 2017
  • Rådgiver (Senior Logistic Advisor) for den afghanske hær i Army Institutional Advisory Team (AIAT), Kabul 2017.
  • Militæranalytiker på Center for Militære Studier, 2016-19.
Farvel og tak for hjælpen fra nogle af de afghanske officerer jeg rådgav i Afghanistan. August 2017
  • Fg. formand for NATO arbejdsgruppe Joint Capability Group Command & Control (JCGC2), 2015-16.
  • Anskaffelse og drift af kommando- og kontrolsystemer til luftoperationer og farvandsovervågning. Desuden deltagelse i arbejdsgruppen omkring kommando- kontrol og kommunikation som del af forsvarets fremtidig opgaveløsning i Arktis (AG/FOA). Sektionschef for Kommando- og Kontrolsystemer (C2) i Forsvarets Materieltjeneste 2012-16.
  • Undervisning (kursusplanlægning og lærer) på Stabskursus (STK-II). Kursusleder på Forsvarets Informatikvirksomhed (FIV) samt militær teknologiledelse. Forsvarsakademiet (FAK-COS og FAK-IMO) 2007-12.
  • Udvikling/drift af militære informatiksystemer samt udarbejdelse af it-strategi. Studie af netværksbaserede operationer incl. deltagelse i NATO arbejdsgruppe samt kurser på Forsvarshögskolan, Stockholm samt Führungsakademie, Hamburg. Forsvarskommandoens informatikstab (FKO-IS2 og FKO-UVT1) 2004-7.
  • Udvikling af Flyvevåbnets kontrol- og varslingssystem samt jordbaseret luftforsvar. Sektionschef for Projekt- og Udviklingssektionen (KLG-PLU) i Kontrol- og Luftforsvarsgruppen, Skalstrup 2001-4.
  • Planlægning og gennemførelse af luftforsvarsoperationer med jagerfly og jordbaseret luftforsvar: Kontrol- og varslingstjeneste fra 1986 – 2001 (Fighter Allocator (FA), SAM Allocator (SA), Master Controller (MC) samt sagsbehandler og sektionschef ved Kontrol- og Varslingsgruppen (KVG) stab afsluttende med tjeneste som chef for Eskadrille 500 (CRC Vedbæk) 1999-2001).
  • Planlægning og gennemførelse af offensive og defensive luftoperationer – tjeneste som operationsassistent i operationscentret (Wing-Ops) på Flyvestation Skrydstrup under den kolde krig fra 1979 til 1986.
Bagsædetur i F-16, August 1992