CVR 40 78 38 22

Jeg hedder Hans Peter Michaelsen og er uafhængig forsvarsanalytiker.

(English: Click Defense analysis in the menu above)

Jeg har 41 års erfaring fra forsvaret, herunder mere end 30 år som officer i Flyvevåbnet. Fra august 2016 til december 2019 har jeg arbejdet som militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. I 2017 var jeg udsendt til Kabul som rådgiver for den afghanske hær.

Kontakt: hpm@forsvarsanalyse.dk – tlf.: +45 20 47 99 49 

Interview til TV Avisen, september 2019

Jeg løser følgende opgaver:

  • Analyser af Danmarks forsvar og forsvarspolitik.
  • Analyser af forsvarspolitik i Danmarks nabolande (Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Storbritannien).
  • Analyser af militære forhold i aktuelle konflikter. For tiden særligt krigen i Ukraine.
  • Analyser af danske militære operationer – både nuværende og tidligere.
  • Analyser af militær teknologi og våbensystemer herunder udvikling, anskaffelse, implementeringsprocesser og samarbejde med forsvarsindustrien.
  • Formidling af emner indenfor forsvars- og sikkerhedspolitik.
  • Foredrag/undervisning om militære forhold, forsvarsplanlægning, militærteknologi samt forsvarets samspil med samfundet/staten.
  • Rådgivning om militær kapacitetsopbygning med vægt på Afghanistan.
  • Rådgivning omkring planlægning, anskaffelse og implementering af informatiksystemer med vægt på militære kommando  og kontrolsystemer.

Læs mere om analyser, formidling, medier og erfaringer i menupunkterne øverst på siden

Aktuelle indlæg i medier:

Indlæg i det norske forsvarets forum om den norske regerings langtidsplan for forsvaret og den åbne forsvarsdebat:
Indlæg på Olfi.dk omtalt på det norske forsvarsmedie Forsvarets forum
Omtale i Forsvarets forum (Norge): https://forsvaretsforum.no/russiske-inspektorer-besokte-brigade-nord/den-norske-bikinien-og-den-danske-burkaen
Citat i Berlingske 26. okt 2019.